Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


ACO Fond Ukraine

ACO Fond Ukraine je nadační fond, který byl založen na základě rozhodnutí holdingu ACO v reakci na současné dění na Ukrajině. Cílem je dát zaměstnancům skupiny ACO příležitost finančně pomoci kolegům ve válkou zasažené Ukrajině.

Finanční dary budou použity především na:

 • pokrytí životních nákladů zaměstnanců ACO a jejich rodinných příslušníků, kteří byli donuceni opustit své domovy.
 • zajištění humanitární pomoci pro zaměstnance ACO a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli na Ukrajině zůstat, ale mají jen velmi omezený přístup k základním potravinám a hygienickým potřebám.
 • pomoc při obnově jejich domovů po konci války.

Účely nadačního fondu:

Účelem Nadačního fondu je dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména pomoci potřebným.

Tohoto účelu Nadační fond dosahuje poskytováním nadačních příspěvků a dále realizací vlastních činností směřujících k naplnění tohoto účelu. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné nebo vzdělávací podpory pro znevýhodněné skupiny či jednotlivce.

Za tímto účelem je nadační fond oprávněn mimo jiné provádět veřejné sbírky a dobročinné aukce.

 • Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
 • Všechny nadační příspěvky schvalují Zástupci holdingu, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
 • Pravidelně zajišťujeme audit hospodaření, jehož výsledky vždy zveřejňujeme v plném rozsahu.
 • Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o svých aktivitách a hospodaření.
 • Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
 • Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům.

Zástupci holdingu:
Søren Olsen
Wolfgang Beigl
Jan Císek

Správní rada:
Jan Císek
Dan Obrtel
Alena Mikuličová
Martin Bouchner (revizor)


Kontakt:


Bankovní údaje:

Pokud chcete využít pro platbu z vaší bankovní aplikace QR kód:

 1. Přihlaste se nejprve do své bankovní aplikace
 2. Po přihlášení prosím vyberte platbu přes QR kód a nascanujte mobilem
 3. Následujte pokyny v bankovní aplikaci, číslo bankovního účtu a kód banky se načte automaticky
 4. Vyplňte částku, kterou chcete přispět a potvrďte platbu

Často kladené otázky:

Příspěvky můžete posílat převodem z účtu, pro zjednodušení můžete využít QR kod uvedený u bankovních údajů.

Kontaktujte prosím Alenu Mikuličovou na emailu amikulicova@aco.cz, rádi vám potvrzení zašleme.

Zástupci ACO holdingu ve spolupráci se správní radou nadačního fondu a generálními řediteli ACO Kulykiv Igorem Savkou a ACO Kiev Dmytro Ilyinem rozhodují o využití finančních darů a to uvážlivě, transparentně a na základě reálných potřeb zaměstnanců obou ukrajinských společností.

Na této webové stránce najdete každý měsíc aktuální informace k využití finančních prostředků. S ohledem na soukromí zůstanou příjemci anonymní.

Vámi darované finanční částky jsou v plné výši věnovány na humanitární účely.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ke stažení:

Newsletter:

Vážení přátelé,

29. března 2022 založilo ACO nadační fond ACO Fond Ukrajina v reakci

na aktuální dění na Ukrajině a také obrovskou chuť zaměstnanců ACO pomáhat svým kolegům ve společnostech v Kulykivu a Kyjevě.

Cílem tohoto Newsletteru je pravidelně přinášet informace o stavu fondu, situaci v našich společnostech a poskytnutých darech .

S potěšením vás můžeme informovat, že celková částka vašich darů na bankovních účtech fondu činí v současné době 32 926 eur.

Děkujeme všem, kteří již přispěli, i těm, kteří o tom uvažují. Díky vaší podpoře můžeme začít pomáhat tam, kde je to naléhavě potřeba.

Správní rada nadace a zástupci holdingu ACO v úzké komunikaci s generálními řediteli ACO Kulykiv Igorem Savkou a ACO Kyjev Dmytrem Iljinem rozhodli o tom, jak využít první dary.

Respektujeme soukromí našich kolegů, a proto nebudeme uvádět jejich jména. Děkujeme za pochopení.

První dary byly předány jedné z našich kolegyň, která ve válce přišla o syna. Rodinu jsme podpořili příspěvkem na důstojný pohřební obřad. Naše personální oddělení z ACO Kulykiv nám v reakci na tyto dary poslalo velmi emotivní text:

"Ráda bych vám vyprávěla o naší kolegyni, která u nás pracuje již 4 roky. Je to skvělá pracovnice, velmi krásná žena a opravdu dobrý člověk. Vychovala dva úžasné syny, kteří jí byli jedinou spolehlivou oporou. Když vypukla válka, byli její dva synové okamžitě mobilizováni. Dne 13. dubna jsme obdrželi informaci, že jeden z jejích synů zemřel při plnění vojenských úkolů na frontě v boji. Neexistují slova, která by popsala její stav a pocity...

Všichni truchlíme společně s naší kolegyní. Nyní se jí snažíme v těchto těžkých chvílích pomoci a podpořit ji, protože jsme všichni jedna rodina, rodina ACO, a prožíváme také bolest a smutek její rodiny.

Určitou částku vybrali zaměstnanci společnosti Kulykiv na pomoc s náklady na pohřeb. Také díky fondu ACO, díky všem zaměstnancům ACO, kteří přispívají do fondu ACO, jsme jí mohli vyplatit finanční pomoc. Děkuji proto každému z vás za velkou podporu v této těžké době.

Nyní se naše pozornost soustředí na právní pomoc naší kolegyni, aby získala zpět svého druhého syna. Spolupracujeme s právníky a hledáme informace, které by jí pomohly dostat druhého syna zpět domů. Všichni věříme a doufáme, že se nám to podaří."

Od Mariany Kaperyz, personální ředitelky ACO Kulykiv

Druhý dar byl zaslán na nákup power bank:

V úterý 3. května bylo ve Lvově zasaženo několik elektrocentrál. To způsobilo obrovské výpadky proudu a naši kolegové byli na chvíli bez elektřiny! Proto naši kulykivští kolegové požádali o powerbanky, aby byli zabezpečeni při dalším nečekaném výpadku proudu.

Na těchto fotografiích je zachycena jedna z prvních dodávek humanitární pomoci z ACO.

Výroba v ACO Kulykiv běží. Občas přerušovaná sirénami, ale běží. Jak říká Mariana Kaperyz, personální manažerka:”Lidé se nechtějí vzdát svého běžného života, obvyklých zvyků a tento postoj a možnost pracovat jim pomáhá zůstat silní.”

Zde je silný vzkaz nám všem od Igora Savky, generálního ředitele ACO Kulykiv.

Přehrát video

Pokud chcete být informovaní, přihlaste se k odběru našeho mezinárodního zpravodaje ACO Fond Ukrajina zde.

ACO FOND Ukraine můžete podpořit prostřednictvím účtu:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Více informací o fondu najdete zde:

aco-fond-ukraine

Naše ACO rodina je velká, silná a solidární. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří již přispěli a doufáme, že podpora fondu bude i nadále narůstat.

S pozdravem,

Jan Cisek, Søren Olsen, Wolfgang Beigl

Vážení kolegové,

přinášíme Vám nejnovější informace o našem ACO Fondu Ukrajina.

S potěšením Vám oznamujeme, že celková částka Vašich darů na bankovních účtech fondu činí v tuto chvíli 60 128 eur.

Rádi bychom poděkovali všem kolegům z ACO, kteří přispěli svými dary do fondu nebo pomohli jakýmkoli jiným způsobem podpořit naše kolegy na Ukrajině.

Zvláštní poděkování patří "ACO Altenclub Rendsburg" - sdružení bývalých kolegů ACO - a ACO Kanada za jejich významné dary.

Na žádost vedení ACO Kulykiv jsme financovali nákup dětské výživy a dětských plen, abychom je mohli poskytnout rodinám ACO s malými dětmi. Důvodem této žádosti je současný nedostatek tohoto zboží v místních obchodech.

Fotografie z momentu, kdy byly kojenecké potřeby a powerbanky (podle poslední žádosti našich kolegů o dar) doručeny

Naši kolegové žádali o powerbanky, aby měli při výpadku elektřiny zabezpečeny nabité mobilní telefony.

V květnu bylo ve Lvově zasaženo několik elektráren, což způsobuje pravidelné nečekané výpadky proudu ve městě.

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY:

Naše společnosti ACO začaly organizovat fundraisingové aktivity. Náš příští zpravodaj se zaměří právě na toto téma. V některých zemích běží skvělé akce a my Vás o nich budeme informovat.

OSOBNÍ PŘÍBĚH:

Na závěr dnešního newsletteru bychom se rádi podělili o příběh jedné naší kolegyně z Kyjeva, která musela z Ukrajiny uprchnout, aby ochránila své děti:

V ACO pracuji již 15 let. Cítím se být součástí velké a přátelské rodiny ACO a mé srdce patří ACO.

24. února 2022 začala válka na Ukrajině. Jelikož jsme žili v Kyjevě, byli jsme v jejím epicentru.

Ten den mi zavolali z ACO Přibyslav se slovy podpory, soucitu : "Cokoliv moje rodina potřebuje, být pod ochranou - najdeme to v Česku".

Bylo opravdu velmi důležité cítit podporu a vědět, že v této hrozné situaci nejste sami a můžete najít bezpečné místo pro své děti.

První týden jsme pobývali ve vlasti. Když jsme viděli hrůzy války na Ukrajině, moje rodina se rozhodla opustit Ukrajinu a odjet do zahraničí, abychom byli se dvěma dětmi (syn 12 let a dcera 6 let) v bezpečí.

Manžel neodjel a zůstal na Ukrajině. Stalo se to 2. března 2022.

Nějakou dobu jsme pobývali v Rumunsku, více než měsíc v Maďarsku (díky podpoře ACO Maďarsko) a od 19. dubna jsme byli v České republice. Děti šly do školy a já jsem začala pracovat v ACO Přibyslav.

Vážím si toho, že teď jsme já i moje děti v bezpečí a cítíme ochranu milované rodiny ACO.

Pokud chcete být v obraze, přihlaste se k odběru našeho mezinárodního zpravodaje ACO Fond Ukrajina zde.

ACO FOND Ukraine můžete podpořit prostřednictvím účtu:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Více informací o fondu najdete zde:

aco-fond-ukraine

Naše ACO rodina je velká, silná a solidární. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří již přispěli a doufáme, že podpora fondu bude I nadále narůstat.

S pozdravem,

Jan Cisek, Søren Olsen, Wolfgang Beigl

Vážení kolegové,

obracíme se na vás s nejnovějšími informacemi o našem ACO Fondu Ukrajina.

S potěšením Vám oznamujeme, že celková částka Vašich darů na bankovních účtech v tuto chvíli činí 66 860 eur.

Dovolte nám, abychom poděkovali všem kolegům z ACO, kteří přispěli svými dary do fondu nebo pomohli jakýmkoli jiným způsobem podpořit naše kolegy na Ukrajině.

Na žádost vedení ACO Kulykiv jsme financovali nákup čelových svítilen pro všechny zaměstnance ACO Kulykiv a jodidových tablet pro všechny rodinné příslušníky našich zaměstnanců. Důvodem nákupu svítilen jsou neustálé poplachy a nebezpečí výpadků dodávek elektrického proudu. Čelovky poskytnou našim kolegům v těchto obdobích lepší pocit bezpečí.

Jodidové tablety slouží k prevenci účinků záření na lidské zdraví. Byli jsme požádáni, abychom je poskytli našim zaměstnancům v ACO Kulykiv a jejich rodinám, kteří se v tomto ohledu necítí bezpečně kvůli konfliktu v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny.

Mnoho ACO společností začalo organizovat sbírky na podporu našeho fondu. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o některé z nich.

Níže naleznete video z nadační večeře ACO Přibyslav, rozhovor s Carmen Gillet o všech fundraisingových aktivitách v ACO USA a příběh nadačního kvízového večera ACO UK, o který se podělila Katja Kersten.

Nadační večeře ACO Přibyslav | ACO Pribyslav Fundraising

Fundraisingové aktivity ACO USA | Rozhovor s Carmen Gillet

Jaké fundraisingové aktivity jste v ACO USA iniciovali?

 • Prodej pizzy, limonády, popcornu a sendvičů se sušenkami | Akce běží jednou měsíčně
 • Prodej pečiva | Zaměstnanci darovali pečivo a veškerý výtěžek šel do fondu
 • Tombola o parkovací místo Premier v Casa Grande | V horku chtěli lidé přední místo pod stříškou a to byla skvělá pobídka ke koupi lístků.
 • Prodej triček ACO Peace for Ukraine | Viz obrázek níže.
 • Soutěž o drobné mezi odděleními | Výzva pro jednotlivá oddělení, kdo nasbírá nejvíce "drobných".

Jaké aktivity byly nejoblíbenější?

Všechny byly úspěšné, ale nejoblíbenější byly stírací losy. Pokud se 3 obrázky na kartě shodovaly, mohli jste vyhrát až 100 Rendsees (Rendsees jsou "americké peníze ACO", které lze utratit v našem vlastním obchodě ACO)

Kolik peněz se vám díky těmto aktivitám podařilo získat?

K dnešnímu dni zaměstnanci ACO US darovali 8 025,70 USD. Náš tým ACO USA stále pracuje na nových nápadech, jak získat další peníze do fondu a podpořit naše kolegy.

(autor Gesa Suhr)

Fundraising ACO UK | Katja Kersten informuje o kvízovém večeru

Čtvrtek 1. září 2022 - výbor ACO Off-Duty Committee (výbor vedený zaměstnanci společnosti ACO Technologies plc ve Velké Británii, který je tvořen zaměstnanci, kteří organizují akce pro zaměstnance) pobavil 40 zaměstnanců ACO na letošním ACO Quiz Night. Večer se konal v místní restauraci a účastníci se hodně snažili, aby odpověděli na nejrůznější otázky, které jim byly předloženy.

Fantastickou trofej kvízu ACO vyhrál "tým Grate", který tvořili účastníci z oddělení Building Drainage. Tento prestižní pohár budou mít po celý rok ve svých kancelářích (viz obrázek níže).

Kvíz vynesl 200 eur pro fond ACO Ukrajina.

Pokud chcete být informovaní, přihlaste se k odběru našeho mezinárodního newsletteru ACO Fond Ukrajina zde.

ACO FOND Ukraine můžete podpořit prostřednictvím účtu:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Více informací o fondu najdete zde:

ACO Fond Ukraine

Naše ACO rodina je velká, silná a solidární. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří již přispěli a doufáme, že podpora fondu bude i nadále narůstat.

S pozdravem,

Jan Cisek, Søren Olsen, Wolfgang Beigl

Vážení kolegové,

Rádi bychom se s Vámi podělili o nejnovější informace o našem ACO Fondu Ukrajina.

S potěšením vám oznamujeme, že aktuální celková částka vašich darů na bankovních účtech činí 46 000 eur.

Dovolte nám, abychom poděkovali všem kolegům z ACO, kteří přispěli svými dary do fondu nebo pomohli jakýmkoli jiným způsobem podpořit naše kolegy na Ukrajině.

POSLEDNÍ DARY:

Na žádost vedení ACO Kulykiv jsme financovali zakoupení tohoto vybavení pro každého zaměstnance ACO Kulykiv:

 • jeden plynový vařič a pět náhradních kartuší
 • dva spací pytle
 • vánoční dárek pro každé dítě

Důvodem žádosti o plynové vařiče a spací pytle je neustálé nebezpečí výpadků elektráren a nestabilita dodávek plynu. Aby naši kolegové netrpěli zimou, financovali jsme nákup spacích pytlů. Vařiče jim pomohou pokrýt nouzové vaření pro jejich rodiny.

Pár záběrů z převzetí daru našimi kolegy z ACO Kulykiv:

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY:

Mnoho společností ACO začalo organizovat fundraisingové aktivity na podporu našeho fondu. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o některé z nich.

Fundraising ACO Nordic | informovala Shannon Duncan

Skupina ACO Nordic v Dánsku uspořádala během svého letního večírku aukci a loterii na podporu našich kolegů na Ukrajině. Podařilo se vybrat 3 815,00 EUR.

We are very proud that our colleagues supported the event and that we have been able to contribute to the ACO Fond Ukraine.


Below some pictures from the auction and lottery.

Fundraising ACO Austrálie | reportáž Lauren Clark

Tým ACO Austrálie uspořádal grilování s cílem získat finanční prostředky pro ACO Ukrajina.

Bylo úžasné, kolik zaměstnanců se zapojilo do sbírky, podařilo se jim vybrat 865 dolarů.

 • Prodej pečiva s darovanými pečenými dobrotami od zaměstnanců
 • Prodej deštníků se značkou Peace for Ukraine - obrovský úspěch při všech těch deštích, které jsme v Sydney zažili!
 • Výherci z Melbourne Cup Sweep věnovali své výhry do fondu.
 • Kovovýroba a darování ručně vyrobeného nože naším zaměstnancem Lachlanem Scowcroftem.

Podpora ACO USA | informovala Carmen Gillet

Dnes bychom se s vámi rádi podělili o srdečné pozdravy zaměstnanců ACO USA našim ukrajinským kolegům: klikněte zde a podívejte se na video.

Pokud chcete být informovaní, přihlaste se k odběru našeho mezinárodního newsletteru ACO Fond Ukrajina zde.

ACO FOND Ukraine můžete podpořit prostřednictvím účtu:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Více informací o fondu najdete zde:

ACO Fond Ukraine

Naše ACO rodina je velká, silná a solidární. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří již přispěli a doufáme, že podpora fondu bude i nadále narůstat.

S pozdravem,

Jan Cisek, Søren Olsen, Wolfgang Beigl

Vážení kolegové,

dovolte, abychom poděkovali všem kolegům z ACO, kteří přispěli svými dary do sbírky nebo jakýmkoli jiným způsobem pomohli podpořit naše kolegy na Ukrajině. S potěšením vám můžeme oznámit, že celkový zůstatek na účtu našich fondů činí 29 550 eur.

NEJNOVĚJŠÍ DARY:

Oleksandr U. a Volodymyr R. se v pořádku vrátili domů a my jsme je mohli přivítat zpět v ACO Kulykiv. Oba obdrželi příspěvek ve výši 1245 Euro, který je a jejich rodiny podpoří na samém začátku jejich každodenního života

Současně fond financoval nákup 22 iPadů jako vánočních dárků pro děti z rodin, jejichž otcové byli mobilizováni. Víte, že 22 dětí zaměstnanců ACO Kulykiv strávilo loňské Vánoce bez otců?

Tento vánoční dárek by měl dětem pomoci při vzdělávání, interakci s ostatními dětmi, kontaktu s otci a měl by také sloužit jako rozptýlení pro volný čas.

Mariana Kaperyz, personální manažerka ACO Kulykiv, uvádí:

Chci poděkovat za podporu při nákupu IPadů pro děti, které byly velmi dojaté a šťastné, že je dostaly. Jejich radost byla patrná na jejich tvářích.

Ten den jsme pro děti uspořádali malou akci. Zde je popis toho, co jsme udělali. Představili jsme se a náš generální ředitel nám vysvětlil něco málo o továrně, její jedinečnosti a výrobcích.

Provedli jsme je továrnou a ukázali jim, kde pracují jejich rodiče.

Později jsme děti pozvali do kanceláře, kde si pochutnaly na sladkostech, které jsme pro ně připravili. Z dobrot měly velkou radost. S dětmi, které nám vyprávěly o svých zájmech, koníčcích a budoucích touhách, jsme si příjemně popovídali.

Na závěr jsme dětem předali iPady, obaly na iPady, krabici sladkostí a speciální dárek, který jsme pro ně vyrobili v naší továrně - ozdobu na vánoční stromeček.

Musím říct, že to byl skvělý dárek pro děti. Jejich překvapení a radost z iPadů byla neuvěřitelná.

Některé z nich se po obdržení dárku ptaly: "Je to opravdu pro mě? Nemůžu uvěřit, že mám svůj vlastní tablet! Je jenom můj?" Bylo to úžasné. Byli jsme dojatí, protože jsme jim splnili jejich sen.

Úsměvné také bylo, že když děti odcházely, měly spoustu balíčků a některé maminky se nabízely, že těm menším pomohou je odnést, ale ony se svých IPadů ani na chvíli nechtěly pustit a chtěly je držet samy.

Pokud chcete být informovaní, přihlaste se k odběru našeho mezinárodního newsletteru ACO Fond Ukrajina zde.

ACO FOND Ukraine můžete podpořit prostřednictvím účtu:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Více informací o fondu najdete zde:

ACO Fond Ukraine

Naše ACO rodina je velká, silná a solidární. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří již přispěli a doufáme, že podpora fondu bude i nadále narůstat.

S pozdravem,

Jan Cisek, Søren Olsen, Wolfgang Beigl