Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.
Career Pribyslav ACO

ACO Fond Ukraine

ACO Fond Ukraine je nadační fond, který byl založen na základě rozhodnutí holdingu ACO v reakci na současné dění na Ukrajině. Cílem je dát zaměstnancům skupiny ACO příležitost finančně pomoci kolegům ve válkou zasažené Ukrajině.

Finanční dary budou použity především na:

 • pokrytí životních nákladů zaměstnanců ACO a jejich rodinných příslušníků, kteří byli donuceni opustit své domovy.
 • zajištění humanitární pomoci pro zaměstnance ACO a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli na Ukrajině zůstat, ale mají jen velmi omezený přístup k základním potravinám a hygienickým potřebám.
 • pomoc při obnově jejich domovů po konci války.

Účely nadačního fondu:

Účelem Nadačního fondu je dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména pomoci potřebným.

Tohoto účelu Nadační fond dosahuje poskytováním nadačních příspěvků a dále realizací vlastních činností směřujících k naplnění tohoto účelu. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné nebo vzdělávací podpory pro znevýhodněné skupiny či jednotlivce.

Za tímto účelem je nadační fond oprávněn mimo jiné provádět veřejné sbírky a dobročinné aukce.

 • Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
 • Všechny nadační příspěvky schvalují Zástupci holdingu, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
 • Pravidelně zajišťujeme audit hospodaření, jehož výsledky vždy zveřejňujeme v plném rozsahu.
 • Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o svých aktivitách a hospodaření.
 • Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
 • Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům.

Zástupci holdingu:
Søren Olsen
Wolfgang Beigl
Jan Císek

Správní rada:
Jan Císek
Dan Obrtel
Alena Mikuličová
Martin Bouchner (revizor)


Kontakt:

ACO Fond Ukraine
Havlíčkova 260
580 01 Přibyslav


Bankovní údaje:

Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 1387978111
Kód banky: 2700

Měna účtu: EUR
IBAN: CZ21 2700 0000 0000 0022 8822
SWIFT: BACXCZPP

Pokud chcete využít pro platbu z vaší bankovní aplikace QR kód:

 1. Přihlaste se nejprve do své bankovní aplikace
 2. Po přihlášení prosím vyberte platbu přes QR kód a nascanujte mobilem
 3. Následujte pokyny v bankovní aplikaci, číslo bankovního účtu a kód banky se načte automaticky
 4. Vyplňte částku, kterou chcete přispět a potvrďte platbu

Často kladené otázky:

Příspěvky můžete posílat převodem z účtu, pro zjednodušení můžete využít QR kod uvedený u bankovních údajů.

Kontaktujte prosím Alenu Mikuličovou na emailu amikulicova@aco.cz, rádi vám potvrzení zašleme.

Zástupci ACO holdingu ve spolupráci se správní radou nadačního fondu a generálními řediteli ACO Kulykiv Igorem Savkou a ACO Kiev Dmytro Ilyinem rozhodují o využití finančních darů a to uvážlivě, transparentně a na základě reálných potřeb zaměstnanců obou ukrajinských společností.

Na této webové stránce najdete každý měsíc aktuální informace k využití finančních prostředků. S ohledem na soukromí zůstanou příjemci anonymní.

Vámi darované finanční částky jsou v plné výši věnovány na humanitární účely.

Prohlášení o ochraně osobních údajů