Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Rodinná firma

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny působící ve 44 zemích přesáhl v roce 2021 jednu miliardu EUR. Celkově společnost zaměstnává kolem 5 500 zaměstnanců. Historie a současnost ACO jsou nerozlučně spjaty s rodinou Ahlmann již od roku 1946. Současnost i budoucnost společnosti je reprezentována Hans-Juliem a Johannou Ahlmann a jejich synem Iverem. Ten aktivně vstoupil do řízení společnosti v roce 2010 po získání cenných zkušeností ve společnostech mimo skupinu ACO. Společně nesou i do budoucna identitu společnosti ACO jako rodinného podniku se sídlem v Rendsburgu v severním Německu. ACO dosáhlo celosvětově vedoucí postavení v oblasti zpracování polymerického betonu při výrobě systémů odvodnění zpevněných ploch. Po spojení s částí skupiny Passavant výrazně posiluje pozice na trhu odvodnění budov a odlučovací techniky.

ACO. we care for water

ACO je "Water-Tech" společnost, která se zavázala chránit vodu. Na základě našich globálních odborných znalostí o odvodnění, které chrání lidi před vodou, stále více vidíme naše poslání také v ochraně vody před lidmi.

Díky ACO odvodňovacím systémům, které respektují vodní cyklus, je možné vodu nejen shromažďovat, odvádět, čistit a zadržovat, ale nakonec ji i znovu využít. Tímto způsobem ACO přispívá k zachování čisté podzemní vody jako životně důležitého zdroje. Globální společenství OSN ve své Agendě 2030 stanovilo zlepšení kvality vody jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

Inteligentní odvodňovací systémy od ACO stále častěji využívají chytré technologie k zajištění odvodu nebo dočasného uchování dešťové a odpadní vody. Díky inovativní separační a filtrační technologii zabraňujeme kontaminaci vody znečišťujícími látkami, jako jsou tuky a tuky, paliva, těžké kovy a mikroplasty. Dnes jde ACO ještě o krok dále: přijímáme výzvu opětovného použití vody, a tím vytvoření cyklu úspory zdrojů. U všech svých produktů a systémů klade ACO velký důraz na kvalitu, opětovné použití a nízkou uhlíkovou stopu. Snaha o udržitelnost je neustálý proces, kterému se snažíme každý den vyhovět.

Skupina ACO je globální rodinná firma, která je jedním z lídrů světového trhu v segmentu "Water-Tech". Společnost byla založena ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1946 a působí jako nadnárodní síť ve více než 50 zemích. Celosvětově se ACO vyznačuje vysokou úrovní decentralizovaného vlastnictví a explicitní blízkostí regionálního trhu.