Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Co děláme?

ACO Industries k.s. v Přibyslavi je součástí nadnárodní společnosti ACO Group, která i přes svoji velikost zůstává rodinnou firmou. Od roku 1993 patří ACO Industries k.s. mezi největší výrobní závody na Vysočině. Vyvíjíme a vyrábíme především profesionální nerezové odvodňovací systémy pro odvodnění průmyslových budov a pro odvodnění venkovních zpevněných ploch.

Práce v ACO je výjimečná hlavně proto, že naši zaměstnanci mají příležitost pracovat na unikátních projektech od prvních návrhů až po celkovou realizaci. Náš výrobní závod disponuje nejmodernějším technologickým vybavením a umožňuje svým zaměstnancům, aby se stali opravdovými experty v daném oboru.


COLLECT: shromáždit a zachytit

Znečištěné odpadní povrchové vody, které je nezbytné vyčistit, jsou co nejrychleji a v nejvyšší možné míře zachyceny pomocí systému odvodnění. Tato část ACO WaterCycle zabezpečuje ochranu, bezpečnost a pohodlí pro lidi, budovy i dopravní infrastrukturu v bezprostředním okolí.

CLEAN: předčistit a zpracovat

Zachycená znečištěná voda je předčištěna pomocí integrovaných fyzikálních, chemických a biologických procesů do takové míry, která umožňuje jejich bezpečné vypuštění do kanalizační sítě – jako minimální požadavek. Hlavním cílem této části ACO WaterCycle je však zajistit potřebnou kvalitu vody nezbytnou pro její recyklaci a další udržitelné využití.

HOLD: zadržet a uchovat

Důmyslný systém jímek a regulací umožňuje zadržení vody a jiných tekutých látek po nezbytně dlouhou dobu a v případě potřeby ji kontrolovaně vypouštět dál do systému. Tato část ACO WaterCycle zajišťuje ochranu a zabezpečení v případě extrémních situací, jakými mohou být velké úhrny srážek vedoucí k záplavám nebo třeba manipulace s nebezpečnými kapalnými látkami.

REUSE: čerpat, vypustit a znovu využít

Systém čerpadel, čerpacích stanic a potrubí umožňují odvádět vyčištěnou a zadrženou vodu do následných struktur či procesů. Tato část ACO WaterCycle přivádí vyčištěnou a nashromážděnou vodu na rozhraní určené pro její další zpracování, opětovné využití nebo bezpečné vypuštění do přijímacích vod.