Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Kontaktní formulář - ACO Přibyslavský běh


Prosíme účastníky štafety - hlavní přihlášku vyplní kapitán štafety, další jména běžců vyplňte do poznámky včetně ročníku narození.


 1. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Potvrzením online registrace prohlašuje, že si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout půlmaraton nebo kratší vzdálenost.
 2. Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne.
 3. Hlavní závod je otevřený zdravotně způsobilým běžcům starším 15 let.
 4. Účastníci ve věku do 18 let musí mít písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
 5. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 6. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 7. Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán.
 8. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 9. Startovné je konečné a je nevratné.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit trasu běhu.
 11. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 12. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 13. Účastník bere na vědomí, že se část trasy závodu vede přes pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem.
 15. Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit.
 16. Předávka štafet (náramek s čipem) probíhá ve vyznačeném 20 m úseku za cílem.
 17. Účastník závodu souhlasí se zpracovnáním svých osobních údajů organizátory závodu pro účely tohoto závodu.