Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Co děláme

ACO Industries, Ltd., se zabývá především výrobou produktů z oceli. Vyrábíme různé druhy mřížkových roštů s různým stupněm zatížení (odvodňování, větrání), silniční přístupové kryty s různou měrou pnutí (hliník a ocel), odvodňovací systémy a vybavení pro vepříny (ACO Funki). Hlavními činnostmi ACO Industries, Ltd., jsou automatické i ruční řezání, laserové řezání, děrování, lisování, ruční svařování, robotické svařování, broušení, ohýbání plechů a trubek, tváření, montážní práce, demontování výrobků.

collect – zachytit

Voda a kapaliny jsou před čištěním odváděny z povrchu pomocí odvodňovacích systémů, které musí fungovat co nejefektivněji. Tato část systémového řetězce ACO zaručuje ochranu a komfort pro osoby, budovy i pozemní komunikace v jejich bezprostřední blízkosti.

clean – vyčistit

Čištění zachycených kapalin probíhá současně fyzikálními, chemickými a biologickými procesy, umožňujícími jejich následné bezpečné vypouštění do veřejné kanalizace nebo další využití. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro recyklaci a ochranu životního prostředí.

hold – zadržet

Zásobníky, bariéry a zpětné klapky zajišťují potřebnou kontrolou tekutin uvnitř odvodňovacího systému. Tato část řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních situacích, například při vydatných deštích, záplavách či manipulaci s nebezpečnými kapalinami.

release – vypustit

Čerpadla, přečerpávací stanice a potrubní systémy přemisťují zachycenou, vyčištěnou a zkontrolovanou vodu k navazujícím procesům. Tato část řetězce ACO odvádí ošetřené tekutiny do zařízení pro další zpracování, opětovné použití nebo zajišťuje jejich vypouštění.

Venkovní odvodnění - Speciální kryty šachet

Venkovní odvodnění - Rošt Q+