Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Co děláme

ACO Industries Tábor s.r.o. je výrobním centrem skupiny pro plastové, sklolaminátové a betonové odlučovače tuků a ropných látek a plastový žlabů. Tyto výrobky se využívají v oblastech externího odvodnění a čištění povrchových vod nebo předčištění a úpravě procesních odpadních vod. Používáme technologie frézování, řezání, ohýbání a svařování polyetylenových, nebo polypropylenových desek a trubek, navíjení a stříkání sklolaminátových nádob. Pro výrobu odvodňovacích žlabů a některých nádrží používáme i metodu rotačního tváření plastů.

Naše výrobky
ACO Industries Tábor je společností výrobní a proto, až na výjimky, nevstupuje do přímého kontaktu se zákazníkem. Distribuci zajišťují naše sesterské obchodní společnosti. V České republice je to společnost ACO Stavební prvky, s.r.o. se sídlem v Pávově u Jihlavy. Pro informace o kompletní nabídce výrobků se značkou ACO, obchodních a dodacích podmínkách kontaktujte společnost ACO Stavební prvky.

collect – zachytit

Voda a kapaliny jsou před čištěním odváděny z povrchu pomocí odvodňovacích systémů, které musí fungovat co nejefektivněji. Tato část systémového řetězce ACO zaručuje ochranu a komfort pro osoby, budovy i pozemní komunikace v jejich bezprostřední blízkosti.

clean – vyčistit

Čištění zachycených kapalin probíhá současně fyzikálními, chemickými a biologickými procesy, umožňujícími jejich následné bezpečné vypouštění do veřejné kanalizace nebo další využití. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro recyklaci a ochranu životního prostředí.

hold – zadržet

Zásobníky, bariéry a zpětné klapky zajišťují potřebnou kontrolou tekutin uvnitř odvodňovacího systému. Tato část řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních situacích, například při vydatných deštích, záplavách či manipulaci s nebezpečnými kapalinami.

release – vypustit

Čerpadla, přečerpávací stanice a potrubní systémy přemisťují zachycenou, vyčištěnou a zkontrolovanou vodu k navazujícím procesům. Tato část řetězce ACO odvádí ošetřené tekutiny do zařízení pro další zpracování, opětovné použití nebo zajišťuje jejich vypouštění.

Venkovní odvodnění - Q-max

Venkovní odvodnění - Odlučovače