Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Studenti a absolventi

Absolventi VUT Brno a ČVUT Praha v řadách ACO Industries

Ing. Simona Kopecká | Product manager

VUT, Fakulta stavební, obor Realizace a řízení staveb

Po ukončení studia na VUT jsem pracovala ve stavebnictví a věnovala se řízení projektů. Své zkušenosti a vzdělání dobře uplatňuji i ve strojírenství jako produktová manažerka, nyní mám na starosti projekty týkající se venkovního odvodnění. Znalosti ze stavebnictví aplikuji stále, a to například při tvorbě instalačních manuálů nebo při řešení instalace atypických projektů přímo na stavbě.

V ACO můžu stále rozvíjet svůj potenciál. Moje současná práce mě velmi baví, stále čerpám z mých předchozích zkušeností, ale samozřejmě se stále posouvám dále - vlastně se pořád učím něco nového.

Vnímám, že učení se v zaměstnání je nikdy nekončící cesta a v ACO je další vzdělávání velice podporováno, a to nejen prostřednictvím kurzů v rámci firmy, ale také díky praktickým zkušenostem, které je možné získat například při aplikaci našich výrobků na stavbě nebo při sdílení zkušeností s kolegy z jiných zemí.

Ing. Vojtěch Staněk | Technolog specialista

VUT, Fakulta strojní inženýrství, BC
VUT, Ústav strojírenské technologie, obor Tváření kovů a plastů

Již v zimním semestru pátého ročníku mého studia na FSI VUT, obor Technologie tváření kovů a plastů, jsem začal spolupracovat s firmou ACO. Díky spolupráci na diplomové práci jsem dostal jedinečnou možnost postupně zjišťovat, jak firma vypadá „zevnitř“. Konzultoval jsem svoji práci se specialisty z oddělení technologie, příjemně mě překvapila jejich absolutní vstřícnost a ochota podělit se se mnou o jejich know-how. Ve výrobě jsem se seznámil se strojním zařízením, které hrálo hlavní roli v mé diplomové práci.

Když se mě v ACO zeptali, zda mám zájem nastoupit na plný pracovní úvazek, neváhal jsem. Věděl jsem do čeho jdu, vzájemně jsme se již s kolegy i panem vedoucím znali, tak to bylo pro nás všechny jednodušší.

Nyní jsem ve firmě ACO již 5 let. Kdybych se rozhodoval znova - od výběru diplomové práce až po současnost - neměnil bych nic… První dva roky jsem působil na pozici Výrobního technologa, seznámil jsem se s technologiemi, které jsem z předchozích let znal převážně jen z teorie. Nyní pracuji jako Technolog specialista, mám odpovědnost za výběr a nákup nového strojního zařízení, spolupráci s vývojovými inženýry na nových ACO výrobcích, sledování moderních trendů v oblasti technologie a v neposlední řadě podpora dceřiných firem v rámci ACO skupiny po celém světě… Mám možnost zdokonalovat své jazykové znalosti, poměrně často cestovat do zahraničí a denně spolupracovat v kolektivu lidí, se kterými si bezvadně rozumím, z lidského i profesního hlediska.

Díky tomu firma ACO pro mě byla a stále je volbou číslo jedna.

Bc. Pavel Linhart | Mezinárodní technická podpora

VUT, Fakulta stavební, obor Pozemní stavitelství

Jsem z Přibyslavi a znám firmu ACO již dlouho. Pracoval jsem zde již během studia střední školy na letních brigádách. Po studiu na VUT jsem odjel, hlavně kůli angličtině, pracovat do Londýna. Po návratu do Čech jsem se přihlásil na pozici Technická podpora prodeje pro zahraniční zákazníky. Při pohovoru mne pozice zaujala natolik, že jsem se už do Londýna nevrátil.

Na své pozici zpracovávám požadavky od zákazníků ze zahraničí. Mohu tak využít své znalosti jazyka i know-how ze školy jako je čtení projektové dokumentace, návrhy vhodného řešení pro různé budovy a projekty, znalost skladeb vodorovných konstrukcí a díky tomu doporučit vhodný výrobek.

Mám rád kontakt s lidmi, zákaznický servis mi umožnil poznat jiné kultury a potkat lidi z celého světa.

Cením si také možnosti navrhovat design výrobků pro firmy jako Coca-Cola, Nestle, Heineken, Danone, Unilever nebo Mondelez.

V neposlední řadě mi vyhovuje práce v mladém a dynamickém kolektivu.

Ing. arch. Ondřej Jahodník | Konstruktér specialista

ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství

Po absolvování studia na ČVUT jsem pracoval ve stavebnictví jak na technické pozici, tak na pozici ve styku s klienty a komplexního řízení projektů. V současné době veškeré dosavadní zkušenosti uplatňuji v ACO, za což jsem rád. Nejvýraznější je spolupráce s ACO Marine na nových konstrukčních řešeních čistíren odpadních vod. Veškeré výrobní řady se navrhují v provedení plast, beton a nyní i sklolaminát.

Dříve jsem znal ACO díky stavebnictví a jejich sortimentu pro tento segment. Později jsem zjistil, že portfolio firmy je mnohem širší a část vzniká i v ACO Industries Tábor, kde byla vypsaná pozice konstruktéra, na kterou jsem byl přijat. Náplň pozice je pro mě zcela vyhovující a přináší maximální seberealizaci. Od počátečních jednání s klientem, následných návrhů možných konstrukčních řešení až po vznik finálního produktu a jeho fungování, nebo i cestování.

Velmi mě nadchl mladý a flexibilní kolektiv, pro který není nic překážkou, a najdeme na vše řešení.

Pro studenty středních a vysokých škol můžeme nabídnout

  • Odborné praxe při studiu
  • Exkurze
  • Nejmodernější výrobní technologie
  • Možnost zlepšit si cizí jazyky
  • Závěrečné práce
  • Školení a podporu odborného rozvoje
  • Brigády
  • Přednášky
  • Firemní akce

Spolupráce se školami

Střední školy

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
Na Valech 690
583 29 Chotěboř

www.oschot.cz

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Studentská 1
591 01 Žďár nad Sázavou

www.spszr.cz

Vysoké školy

VUT v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno

www.vutbr.cz

ČVUT v Praze
Zikova 1903/4
166 36 Praha 6

www.cvut.cz

UTB ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

www.utb.cz